4 בפבר׳ 2019

אוסף עיצובים שלי ולא רק חימר פולימרי A collection of my designs and not just polymer clay

אפודה ונעליים לנכדה הצעירה שלי, שנולדה לפני שבוע
A sweater and shoes for my young granddaughter, born a week ago

אפודה לנכד שלי בן ה9 חודשים
A sweater for my 9 month old grandson

שרשרת מעוצבת בבדים מסדנה שהשתתפתי בחודש דצמבר 2018
A cotton-patterned necklace from a workshop I attended in December 2018

התמונות הבאות הן מיריד חצר שהתקיים בביתי לקראת ראש השנה 2018.
The following pictures are from "yard sales" of my designs in polymer clay, in my home ahead of (New Year) New Year 2018


 Polymer clay design using the "water colors" technique
מעצבת בחימר פולימרי בטכניקה: "צבעי מים" משתתפת ב"שוק איכרים ואומנים" במושת כוכב מיכאל

In the "Farmers and Artists Market" in 
(Moshav Kochav Michael (Israel
 הקולקציה החדשה שלי
My new collectionאריזות חג  Holiday packaging

בסדנה שלי  In my workshop משתתפת ב"שוק איכרים ואומנים" במושת כוכב מיכאל
In the "Farmers and Artists Market
(in Moshav Kochav Michael (Israel

קולקצית האפודות והנעליים לנכדים שלי
A collection of sweaters and shoes for my grandchildren

10 במרץ 2015

משהו חדש ... Something new

"צבעי מים" "watercolor"

שרשראות חדשות מוצגות בדף הפייסבוק שלי    
New necklaces are shown on my Facebook page

8 בפבר׳ 2015

From skkiner blend "rainbow" to Three different techniques ממשטח מדורג "קשת" לשלוש טכניקות שונות


עיבוד של מעבר צבעים מחימר פולימרי לטכניקות שונות
Processing of a polymer clay Skinrblnd to different techniques

מעבר צבעים "קשת"
skinnerblend "rainbow"

ספירלה פשוטה
Simple spiral

גליל מילפיורי מספירלה מעבר צבעים "קשת"
."Millefiori cane made of spiral skinnerbland "rainbow

וחרוזים
and baeds

טכניקת "צבעי מים"
Wotercolor" technique"

חרוזים עגולים בטכניקת "צבעי מים"
Wotercolor technique" round beads" 

וחרוזים בצורות שונות בטכניקת "צבעי מים"
  "Beads in different shapes in "wotercolor techniqe

ספירלות בשחור לבן
Black and white spirals

"חרוז עדשה מסובב"
 Lentil Swirled Bead

ועוד...
...and mor

ועוד...
...and mor